Thursday, November 5, 2009

Gambar Menarik Ukiran Kayu

Contoh-Contoh Ukiran Kayu Di Perumahan

Kayu

Industri perabot ukiran kayu merupakan hal yang sangat penting bagi kota Jepara sebagai senjata untuk terus meningkatkan kondisi perekonomian daerah. Agar nama baik industrinya tetap terjaga, dan mengingat jumlah ahli kayu yang sangat terbatas, maka perlu dikembangkan suatu cara deteksi jenis kayu untuk mengurangi dan mengantisipasi kasus penipuan yang dapat mencemarkan nama baik ukiran Jepara. Hal ini dimaksudkan supaya tidak berdampak pada kehidupan ekonomi penduduk Jepara yang mayoritas berprofesi di bidang industri perabot ukiran kayu.
Dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk pengenalan pola image kayu. Sebelumnya citra latih dan citra uji dicropping, diambil vektor-vektor cirinya menggunakan metode ekstraksi ciri statistik orde pertama dan orde kedua serta filter gabor, kemudian vektor ciri citra latih digunakan sebagai input pada training JST bacpropagation. Hasil training selanjutnya diuji dengan vektor ciri citra uji untuk mendapatkan akurasinya.
Ekstraksi ciri yang mampu menghasilkan akurasi di atas 80 % adalah ekstraksi ciri orde pertama (entropy dan kurtosis) serta ekstraksi ciri orde kedua (correlation, invers different moment, entropy, angular second moment) dari citra grayscale, citra red, citra green, citra blue, yang semua citranya tidak dinormalisasi. Sedangkan dalam pemecahan suatu kasus menggunakan metode JST Backpropagation, nilai parameter MSE, parameter jumlah neuron pada tiap hidden layer, dan parameter learning rate tidaklah bisa diperkirakan sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik adalah dengan cara coba-coba atau trial and error.

Ukiran Kayu Yang Telah Siap


CONTOH UKIRAN KAYU


UKIRAN

Sunday, November 1, 2009

Ukiran kayu warisan Seni melayu Tradisi

UkiranKayu Warisan Seni Melayu Tradis
Orang-orang Melayu adalah bangsa yang kaya dengan kesenian dan kebudayaan yang telah dicapai, setanding jika dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa lain di dunia,. merangkumi semua aspek kraftangan yang dihasilkan. Rekabentuknya yang menarik, unik dan mempunyai maksud tersirat jika diperhatikan pada hasil-hasil seni seperti ukiran kayu, anyaman, ukiran tembaga dan sebagainya.

Menurut istilah Dewan Bahasa; Seni ukiran kayu merupakan satu proses menoreh, menggores dan memahat dengan menggunakan pahat untuk membentuk rekabentuk pada kayu atau barang perhiasan dan lain-lain. Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi maksud orang yang perkejaanya mengukir atau seni pahat atau menguris kayu, memahat pada kayu, batu, lagam dan sebagainya. Kesimpulanya; ukiran kayu adalah kerja mengukir atau mengoris kayu mengikut rekacorak yang tertentu dengan menggunakan alatan seperti pahat, pisau dan sebagainya. Usaha kerja mengukir adalah merupakan satu cara penghayatan, penyataan seni emosi seniman dan daya cipta dalam bentuk tampak terhadap beraneka benda serta berfungsi terhadap penggunanya pada masyarakat.. Tekniknya paling bebas dan tidak tertakluk kepada senibina, walaubagaimanapun tidak boleh berdiri dengan sendri tanpa pertolonganya, kerana ianya penyokong kepada rupa ukiran tersebut.

Tidak semua negeri-negeri di Malaysia, menghasilkan satu nilai seni ukiran yang sekata dan masih menghasilkan karya yang menarik. Taraf seni dan kemahiran yang tinggi boleh didapati hanya di negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Melaka dan Negeri Sembilan, berdasarkan hasil karya yang tinggi nilai seninya dan tida tandinganya dari tempat lain. Dua aspek penting dalam senitampak ukiran kayu ialah kecekapan teknikal dan emosi atau fikiran seseorang itu bergabung dengan membentuk rupa.

Seniukuran merupakan satu cara penghubung alam realiti dan metafizikal, di mana hubungan ini dipancarkan melalui senibudaya dalam aliran sejarah, sosial dan geografi. Sejarah kebudayaan menunjukan kesenian diilhamkan oleh seseorang, didorong oleh citarasa agama yang menjadi kepecayaan yang. merupakan faktor utama dalam usaha rekacipta. Rekabentuknya merangkumi sifat-sifat ketuhanan dan kealaman serta mengurangkan penggunaan motif binatang atau makhluk.

Kaedah penilaian hasil seni kraftangan Melayu idambilkira dari alam jasad semulajadi, menampakan imej, realiti tampak (dapat dilihat) dan batin ( tidak dapat dilihat oleh mata ). Penelitian dan pengamatan secara zahir dan batin akan dapat melihat adanya hubungan diantara masa, realiti tampak dan sanubari dan mempunyai konsep yang menarik, unik, motif yang harmonis dengan keadaan sekeliling. Nilai agama dijadikan dasar atau unsur penghasilannyai, mempunyai nilai-nilai estatika yang yunik dan makna yang mendalam.

Seniukir tradisi Melayu merupakan kebudayaan yang mewakili pusaka bangsa yang bernilai dan melambangkan masyarakat itu mempunyai nilai keindahan yang tersendiri. Mengkaji dan meneliti secara mendalam seniukir kayu orang-orang Melayu umpama penerokan ketamadunan, falsafah dan ilmu batin orang Melayu.

ALAT DAN MOTIF DALAM UKIRAN KAYU
Mengukir kayu( KHAT)

Alat dan Motif

Alat-alat yang digunakan untuk seni ukiran adalah seperti gergaji, ketam, tukul besi dan paling penting pahat. Motif ukiran kayu orang Melayu terbahagi kepada beberapa jenis ;Motif makhluk halus, contohnya ayam, badak dan itik (ayam berlaga, badak mudik dan itik pulang petang. Motif angkasa atau kosmos yang menerapkan gambaran awan larat seperti bintang, matahari, bulan dan bukit bukau. Motif Geometri menampilkan bentuk bulatan dan bentuk segitiga yang disusun berderet. Kadangkala bentuk segitiga ini dicantum dengan sulur-sulur tumbuhan. Biasanya, motif-motif ini terdapat pada alat-alat tembikar, sarung keris, tepak sirih dan barang-barang tembaga.

Motif seni khat atau kaligrafi, menggunakan huruf Arab, terutamanya petikan Quran dan tulisan Jawi. Motif ini banyak terdapat di ambang pintu rumah, masjid dan surau serta pada alat-alat keagamaan seperti rehal.


TEKNIK DAN GAYA DALAM UKIRAN KAYU

Teknik dan Gaya
Ukiran kayu dapat dilaksanakan dengan berbagai-bagai teknik dan penggunaan satu-satu teknik itu banyak bergantung pada kebolehan dan kemahiran pandai kayu. Tiga teknik utama dan gaya di dalam seni ukiran Melayu ialah tebuk terus, tebuk separuh dan tebuk timbul. Bentuk ukiran juga ada tiga jenis utama iaitu bujang, lengkap dan pemidang

Bentuk Bujang
Bentuk ini berdiri terasing, bebas, dan tidak terikat, berkait atau bersambung-sambung. Biasanya bentuk ini menampilkan motif bulan, bintang, matahari, kuntuk bunga ataupun putik buah.

Bentuk Pemidang
Bentuk ini menampilkan motif yang menggambarkan pergerakan sederhana dan tidak berbelit-berbelit. Bentuk ini mempunyai bingkai atau pemidang.

Ukiran patung kayu
Ukiran-ukiran yang dibuat dalam bentuk ini diberi nama-nama yang menarik seperti itik pulang petang, badak mudik, setampuk manggis dan lain-lain. Biasanya Bentuk pemidang digunakan untuk jala-jala rumah serta benda-benda yang terdapat di dalam rumah seperti tepak sirih, almari dan dulang kayu.

Bentuk Lengkap
Bentuk ini menggabungkan ciri-ciri bentuk bujang dan bentuk pemidang. Bentuk ini menitikberatkan unsur tumbuh-tumbuhan, merangkumi akar, batang, buah, dahan, daun, putik dan sulurnya.